Ξεκινά η δεύτερη Ακαδημία του προγράμματος: διαδυκτιακή συνάντηση αναστοχασμού, συνεργασίας και ανταλλαγής επιτυχημένων πρακτικών

Η δεύτερη Ακαδημία του προγράμματος «Σχολεία για Όλους-Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2020, διαδυκτιακά.

Δημοσίευση: 4/11/2020

Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών κοινοτήτων που υλοποιούν το πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων επιμορφωτών μας. Με πάνω από 80 συμμετέχοντες, η Ακαδημία είναι μια ευκαιρία ανταλλαγής πρακτικών και ιδεών, αναστοχασμού, επίλυσης προβλημάτων και συλλογικού σχεδιασμού για τα επόμενα βήματα του έργου.

Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος προχωρά προς την επιτυχή ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης που έχουν αναλάβει τα συμμετέχοντα σχολεία, παρά τις αυξημένες πρακτικέςδυσκολίες λόγω των υγειονομικών παραμέτρων. Πυξίδα μας παραμένει η δέσμευση και επιθυμία όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης!

Το πρόγραμμα «Σχολεία για όλους» υλοποιείται από το Εuropean Wergeland Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα (ΕΕΑ Grants). Διαχειριστής του είναι το Εuropean Wergeland Center και διαχειριστής επιχορήγησης είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την Human-Rights 360.