Σχολεία Για Όλους

To έργο Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία είναι ένα καινοτόμο, εθνικό τριετές πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC).

Το έργο “Σχολεία για Όλους” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr

Ποιοι είμαστε

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ‘Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία’ έχει συσταθεί μια ομάδα επιμορφωτών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών, καθώς και την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και τον εξωτερικό αξιολογητή του προγράμματος. Στόχος όλων αποτελεί η υποστήριξη των μελών των σχολείων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τα Σχολεία μας

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 συμμετείχαν στο πρόγραμμα μας 18 Γυμνάσια της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, στα οποία λειτουργούν ‘Τάξεις Υποδοχής’. Στόχος του προγράμματος αποτελεί να συμμετέχουν έως 150 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ‘Τάξεις Υποδοχής’ έως το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες

Το έργο μας

Το ‘Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία‘ αποτελεί ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από την επιχορήγηση EEA (EEA Grants).

Για περισσότερες πληροφορίες

Tελευταία Νέα

Δωρητές

Yπό την αιγίδα:

Σε συνεργασία: