Τα σχολεία μας

Το σχολικό έτος 2023-2024, 46 Δημοτικά Σχολεία από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στο δίκτυο του Σχολεία Για Όλους.

To σχολικό έτος 2022-2023, 25 Γυμνάσια και Λύκεια από την Α’ και Γ΄ Αθήνας και την Α’ και Β΄ Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στο δίκτυο του Σχολεία Για Όλους. Πρόκειται για 14 νέα σχολεία και 11 ήδη μέλη του δικτύου τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους διαμορφώνοντας 4 πυρήνες συνεργασίας (hubs) ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

Το σχολικό έτος 2021-2022, 46 Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα εντάχθηκαν στο δίκτυό μας και ξεκίνησαν τη συνεργασία με την ομάδα μας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 ολοκλήρωσαν το έργο Σχολεία Για Όλους 18 Γυμνάσια της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, στα οποία λειτουργούν ‘Τάξεις Υποδοχής’.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, κάθε σχολείο θα δημιουργήσει ένα σχέδιο εργασίας προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και λειτουργικές του ανάγκες, για την υλοποίηση του οποίου θα υποστηρίζεται από τον επιμορφωτή και τους εκπαιδευτές του προγράμματος. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συσταθεί ένα πανελλήνιο σχολικό δίκτυο το οποίο θα πρεσβεύει τις βασικές αρχές και τις αξίες οι οποίες αναδύονται μέσα από την καλλιέργεια ενός σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού, όπου τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα τα παιδιά πρόσφυγες θα νιώθουν ευπρόσδεκτα σε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και θα προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση σε όλους.

Ένας διαδραστικός χάρτης των σχολείων του δικτύου μας, εδώ.

Tα σχολεία μας 2023-2024

Τα σχολεία μας 2022-23: 4 hubs

Ηub A’ Aθήνας

Ηub Γ’ Αθήνας

Ηub A’ Θεσσαλονίκης

Hub B’ Θεσσαλονίκης

Τα σχολεία μας 2021-22