Τα σχολεία μας

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 συμμετείχαν στο πρόγραμμα μας 18 Γυμνάσια της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, στα οποία λειτουργούν ‘Τάξεις Υποδοχής’. Στόχος του προγράμματος αποτελεί να συμμετέχουν έως 150 σχολεία της Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης με ‘Τάξεις Υποδοχής’ έως το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, κάθε σχολείο θα δημιουργήσει ένα σχέδιο εργασίας προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και λειτουργικές του ανάγκες, για την υλοποίηση του οποίου θα υποστηρίζεται από τον επιμορφωτή και τους εκπαιδευτές του προγράμματος. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συσταθεί ένα πανελλήνιο σχολικό δίκτυο το οποίο θα πρεσβεύει τις βασικές αρχές και τις αξίες οι οποίες αναδύονται μέσα από την καλλιέργεια ενός σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού, όπου τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα τα παιδιά πρόσφυγες θα νιώθουν ευπρόσδεκτα σε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και θα προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση σε όλους.