Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία»

To καινοτόμο πρόγραμμα «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» προσκαλεί για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά 50 Γυμνάσια των Περιφερειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ηπείρου να συμμετάσχουν στους κύκλους επιμόρφωσης και το σχέδιο δράσης του. Σκοπός του τριετούς εθνικού προγράμματος είναι η δυναμική και γόνιμη συνεργασία με την κάθε σχολική κοινότητα για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού, συμπεριληπτικού σχολείου.

Δημοσίευση: 4/11/2020

Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τα νέα σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και να δουλέψουμε μαζί ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης!

Το πρόγραμμα «Σχολεία για όλους» υλοποιείται από το Εuropean Wergeland Center υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα (ΕΕΑ Grants). Διαχειριστής του είναι το Εuropean Wergeland Center και διαχειριστής επιχορήγησης είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την Human-Rights 360.