Δεύτερη Ακαδημία: Αρχή – Συνέχεια – Συνεργασία!

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Ακαδημία του προγράμματος «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας zoom. Πάνω από 50 συμμετέχοντες, εκπαιδευτές, καθηγητές και εκπρόσωποι των σχολικών κοινοτήτων που υλοποιούν τα σχέδια δράσης του προγράμματος από το 2019, συναντήθηκαν διαδικτυακά για να συζητήσουν του βασικούς άξονες ανάπτυξης του σχολικού έργου τους, επιτεύγματα, καλύτερες πρακτικές και τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που προκύπτουν. 

Δημοσίευση: 9/11/2020

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Ακαδημία του προγράμματος «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας zoom. Πάνω από 50 συμμετέχοντες, εκπαιδευτές, καθηγητές και εκπρόσωποι των σχολικών κοινοτήτων που υλοποιούν τα σχέδια δράσης του προγράμματος από το 2019, συναντήθηκαν διαδικτυακά για να συζητήσουν του βασικούς άξονες ανάπτυξης του σχολικού έργου τους, επιτεύγματα, καλύτερες πρακτικές και τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που προκύπτουν. 

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν αναδρομή στην ιστορία του προγράμματος, και να αναπτύξουν γόνιμο διάλογο σχετικά με την μέχρι τώρα εμπειρία και μεθοδολογία υλοποίησής του προγράμματος, σε ολομέλεια και εργασία σε υποομάδες. Βασικό πυρήνα του αναστοχασμού τους αποτέλεσαν οι επιτυχημένοι τρόποι προώθησης της δημοκρατικής σχολικής κουλτούρας, βιώσιμες συνεργασίες εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, ένταξη των γονέων στην κοινή προσπάθεια συμπερίληψης και πρόσκληση των παιδιών για ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό δράσεων.  

Διαπολιτισμικές γιορτές, επισκέψεις σε μουσεία, πολυπολιτισμικές ‘γνωριμίες’ των μαθητών μέσω της τέχνης και του αθλητισμού, επιτυχημένη συμπερίληψη μαθητών προσφύγων στην τάξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή μαθητών προσφύγων στα όργανα εκπροσώπησης των μαθητών, σύνδεση των οικογενειών των μαθητών με το σχολείο, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους ίδιους τους πρόσφυγες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, συμμετοχή μαθητών προσφύγων στην προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Μodel UN Nations), είναι μόνο λίγες από τα επιτεύγματα που μοιράστηκαν οι εκπρόσωποι των σχολείων.  

Οι συμμετέχοντες είχαν επιπλέον τη δυνατότητα να συζητήσουν αναφορικά με τις πρακτικές δυσκολίες που έχουν συναντήσει στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, εστιάζοντας ιδιαίτερα τις επιπτώσεις τις πανδημίας, ως αποτέλεσμα της οποίας είναι και η αναστολή εξόδου των μαθητών από τις προσφυγικές δομές, καθώς και τις τρόπους συνέχισης των δράσεων συμπερίληψης τόσο ψηφιακά και όσο και ασύγχρονα, ανάλογα με τις επιτρεπόμενες συνθήκες. 

 «Η δουλειά μας μέχρι τώρα είναι μόνο η αρχή», κατέληξε η ολομέλεια με ενθουσιασμό και θέρμη, τονίζοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα των επιμορφώσεων, την πολύτιμη εμπειρία που θα αξιοποιηθεί και θα εμπλουτιστεί στο μέλλον και τις προοπτικές για επόμενα βήματα και συνεργασίες.