Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης του, το 42ο Γυμνάσιο Αθηνών επισκέφθηκε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 2020.

Δημοσίευση: 11/11/2020