Το Πρίσμα μιλάει για εμάς

Αφιέρωμα του προγράμματος “Σχολεία για όλους-Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία” στο ένθετο της εφημερίδας “Αυγή” το Δεκέμβριο του 2019.

Ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Δημοσίευση: 1 Οκτωβρίου 2020