Το ‘Σχολεία για Όλους’ παρουσιάζεται στο Conference on Peace Education and Religions

Δημοσίευση: 17/11/2020

Tην Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2020, o Eπίκουρος Kαθηγητής του ΕΚΠΑ Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης,  μέλος της ομάδας των εποπτών επιμορφωτών του προγράμματος  «Σχολεία για όλους», συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής  στο διεθνές συνέδριο “Peace Education and Religions”, το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.  Στην εισήγησή του με τίτλο  «Peace Education and Refugees, and Asylum Seeking Children: The Case of Greece», ο κος Λιάγκης  είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του προγράμματος  «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Ο εισηγητής παρουσίασε τους πυλώνες στους  οποίους βασίζεται το πρόγραμμα για να επιτύχει την καλλιέργεια της σχολικής δημοκρατικής κουλτούρας, καθώς και κάποια ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα  από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος.

Πληροφορίες για το συνέδριο εδώ.