Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς: Συνεργασία – Σεβασμός – Επίλυση Συγκρούσεων – Ανοιχτότητα στην Πολιτισμική Ετερότητα – Ενσυναίσθηση

Το Εσπερινό Γυμνάσιο στο Κιλκίς ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Άννας Μαρίας Παναγιωτίδου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεργασία μας,  διενεργήθηκαν στο χώρο του σχολείου 3 επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς και ένα βιωματικό εργαστήριο σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής, απευθυνόμενο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου, ως μέρος του σχεδίου δράσης.

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες – όλες βιωματικού και συμμετοχικού χαρακτήρα – περιελάμβαναν μεγαλύτερης και μικρότερης διάρκειας δραστηριότητες, όπως:  γνωριμία σε κυκλική ολομέλεια, κοντέρ διαθέσεων, Balloons, the neighborhood yard, Labeling and the Power tower, διάγραμμα blob tree, δραστηριότητες αξιολόγησης, Energizer team-up to shape. Μέρος, επίσης, των δραστηριοτήτων αποτέλεσε και η δραστηριότητα αναφορικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολείο, εστιασμένη στις ακόλουθες θεματικές: Πλούτος-Πρόβλημα-Πρόκληση, Δραστηριότητα Μεθοδολογικής προσέγγισης του σχολείου ως συνόλου, Jigsaw Cooperative Learning workshop.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.