Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκης: αξιοποίηση της εμπειρίας του παιδιού στο μάθημα, ενσωμάτωση, συνεργασία, φιλία και βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Ξανθής Αλμπανάκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Με άξονα την καλλιέργεια των δημοκρατικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση, στη διαχείριση του σχολείου και του σχολικού πολιτισμού και στη συνεργασία με την κοινότητα, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με τριπλό στόχο: την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στη μάθησή τους, τη συστηματική αξιοποίηση των εμπειριών τους ως πηγών διδασκαλίας και την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των γονέων στη σχολική κοινότητα.

Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε διάφορα μαθήματα, συναρπαστικά παιχνίδια γνωριμίας των συμμαθητών και αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και στις γλώσσες των μαθητών προσφύγων. Για παράδειγμα, στο βιωματικό εργαστήριο «Χαρτογραφώντας» οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν μέσα από το χάρτη της ιστορίας και τον εντοπισμό των χωρών καταγωγής τους καθώς και να κατανοήσουν τις έννοιες πατρίδα και ανθρωπότητα. Μέσα από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές, προέκυψαν ενδιαφέροντα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα όσον αφορά την παρεχόμενη σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και την προσαρμογή τους στο σχολείο καθώς και τα ενδιαφέροντα και προσδοκίες τους από το σχολικό περιβάλλον: «Το 82% των παιδιών δήλωσε ότι βρίσκει ενδιαφέρουσες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και το 60% θέλησε να μαθαίνει περισσότερα για ξένους πολιτισμούς. Μαγειρική, χορός και αυτοάμυνα είναι τα «μαθήματα» που θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους.»

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.