6ο Γυμνάσιο Σερρών: εμπλέκοντας όλη τη σχολική κοινότητα !

Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Θέκλας Μιχάλογλου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Με στόχο τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων και τη διαχείριση του σχολείου και του σχολικού πολιτισμού, το σχέδιο δράσης του σχολείου περιελάμβανε πληθώρα δραστηριοτήτων που εμπλέκουν όλη τη σχολική κοινότητα: το Σύλλογο Διδασκόντων, τους γονείς και τους μαθητές. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς και βιωματικά εργαστήρια.  Επιπλέον, ομάδα καθηγητών επισκέφθηκε το κέντρο φιλοξενίας των Σερρών και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το περιβάλλον διαβίωσης των παιδιών προσφύγων και κάποια έθιμά τους, συμμετέχοντας σε εορταστικές εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, όλες οι σχολικές δραστηριότητες συμπερίληψης των παιδιών προσφύγων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία του βίντεο «Το δέντρο που μας ενώνει» στο μάθημα της Τεχνολογίας, η συμμετοχή στο 18ο Συνέδριο «Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών» και η δραστηριότητα «Σχέση (ομοιότητες-αντιθέσεις) ελληνικής-κουρδικής μουσικής με συνοδεία χορού», λειτούργησαν θετικά, αποτέλεσαν πολύτιμες εμπειρίες και παρήγαγαν πλούσιο υλικό προς επεξεργασία για τη σχολική κοινότητα.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.