Συμμετοχή της επιμορφωτικής ομάδας του «Σχολεία Για Όλους» στην επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Oι επικεφαλής επιμορφωτές του προγράμματος  «Σχολεία Για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», Γκέλη Αρώνη, Άγγελος Βαλλιανάτος, Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης και  Ηρώ Ποταμούση, συμμετέχουν δύο ημέρες ως εισηγητές στην επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η στοχευμένη επιμορφωτική δράση, διάρκειας 20 ωρών, με τίτλο «Επιμορφωτικές και Υποστηρικτικές δράσεις ενταξιακής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Απριλίου (14:00 – 18:00), η επιμορφωτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Σχολεία Για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», εστιάζοντας στην έννοια του συμπεριληπτικού και δημοκρατικού σχολείου, όπως προσεγγίζεται στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσα από βιωματικού τύπου δραστηριότητες και σύντομης διάρκειας εισηγήσεις.

H πενθήμερη επιμόρφωση απευθύνεται  στους  Οργανωτικούς Συντονιστές/-στριες των ΠΕΚΕΣ και τους Αναπληρωτές/τριες τους, τους Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία, καθώς και τους Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) όλης της χώρας οι οποίοι θα συμμετάσχουν μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η επιμόρφωση έχει διπλό στόχο:

-Την προώθηση των αρχών και του εκπαιδευτικού υλικού της συμπεριληπτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

-Την παροχή επιμορφωτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), σε Τμήματα Υποδοχής (ΤΥ) και σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Η πρόσκληση, καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύθηκαν στην υπ΄ αριθμόν 40509/Ε3/8-4-2021 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης.