1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου: Καλλιέργεια Κουλτούρας Θεσμικής Συνεργασίας

Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη των επιμορφωτριών Τριανταφυλλιάς Νικολούδη και Κυριακής Σεκερτζή, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης με τίτλο «Καλλιέργεια Κουλτούρας Θεσμικής Συνεργασίας» επιδίωξε να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων, στην εκπαίδευση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και την καλλιέργεια του σεβασμού και της ανεκτικότητας απέναντι στην αμφισημία, των δεξιοτήτων ακρόασης και παρατήρησης, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, καθώς και την προαγωγή του δημοκρατικού πολιτισμού.

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης σχετικού υλικού από το πρόγραμμα «Πώς παίρνουμε αποφάσεις όλοι μαζί», πραγματοποιήθηκαν   γόνιμες συναντήσεις εκπαιδευτικών με μέλη του 15μελούς συμβουλίου. Εκεί αναζητήθηκαν τρόποι για την ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητικών συμβουλίων στη σχολική ζωή, με αναζήτηση προτάσεων προς υλοποίηση από τους ίδιους τους μαθητές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο «Ο γύρος του κόσμου σε μία τάξη – 7 χώρες, 1 παρέα» με την καθοριστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τάξεων υποδοχής.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.