1ο Γυμνάσιο Kαλάμου Αττικής: ενεργητική ακρόαση – ενσυναίσθηση – συνεργασία

Το 1o Γυμνάσιο Καλάμου ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Φανής Λαζαράκη και του επιμορφωτή Κώστα Καλέμη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Θέτοντας ως στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας για ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση, καθώς και την αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας μέσα από το σεβασμό, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, το σχέδιο δράσης του σχολείου συμπεριέλαβε ποικίλες δραστηριότητες για την ενίσχυση του συνεργατικού και θετικού κλίματος στο σχολείο και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της βελτίωσης της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου, είναι οι ακόλουθες: 

  • υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων, συχνά μέσα από τον αθλητισμό, απευθυνόμενων σε όλες τις τάξεις του σχολείου με στόχο την ενίσχυση της ομαδικότητας, της αποδοχής της ετερότητας, την εξοικείωση με τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, καθώς και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 
  • αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου στην Εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες. 
  • δημιουργία ενός μικρού λεξικού πρώτης ανάγκης για διευκόλυνση της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών προσφύγων.                                                 

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.