2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας: Τα παιδιά συνομιλητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια συμπερίληψης

Το 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη του επιμορφωτή Γιώργου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν κυρίως στη διευκόλυνση και προώθηση της επικοινωνίας εντός του  σχολικού περιβάλλοντος περιλαμβάνοντας:

 τη μετάφραση ενημερωτικών  επιστολών στις  διαφορετικές γλώσσες των μαθητών

– την επίσκεψη προσφυγικών οικογενειών από τον χώρο φιλοξενίας «Πετροπουλάκη» στο χώρο του σχολείου με στόχο τη γνωριμία και την ανταλλαγή πολιτισμικών εμπειριών με οικογένειες μαθητών από τη Φιλιππιάδα και εκπαιδευτικών του σχολείου

– τη δημιουργία πολύγλωσσων πινακίδων για σήμανση του χώρου του σχολείου στις διαφορετικές γλώσσες όλων των μαθητών

– το σχεδιασμό πολύγλωσσου μικρού βιβλίου με χρηστικές εκφράσεις σε 8 γλώσσες.

Το σχολείο άδραξε την ευκαιρία να αναστοχαστεί πάνω στην αποστολή του και στην παρουσία των προσφυγόπουλων, ανακαλύπτοντας κρυμμένες δυνατότητες και όψεις της ταυτότητας της κοινότητάς του. Ενδεικτικά, συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συνόψισαν την εμπειρία τους αναφέροντας ότι «Μπήκαμε ως σχολείο στον προβληματισμό αν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο για την ένταξή τους στο σχολείο και στην κοινωνία.» και  «Καταλάβαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλητές και συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά».

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.