1ο Γυμνάσιο Νεάπολης: Ένα σχολείο με ανοιχτά “παράθυρα”

Το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Γιώτας Γάτση στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου στόχευσε:

– στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνέργειας τόσο μεταξύ των μελών του συλλόγου όσο και της κοινότητας για την εκπαίδευση προσφύγων

– στη συνειδητοποίηση ότι η συμπερίληψη των μαθητών προσφύγων αποτελεί γενικότερο στόχο, μέσα από την ενεργοποίηση  όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και 

– στην ευαισθητοποίηση των γονέων της κοινότητας και γηγενών ως προς την αποδοχή και συμπερίληψη  όλων των μαθητών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε η  διαθεματική και πολυγλωσσική δραστηριότητα της Ημέρας Μητρικής Γλώσσας στην οποία υπήρξε γόνιμη διάδραση μαθητών ποικίλων καταγωγών και εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν πολυτροπικά κείμενα ταυτότητας τα οποία ανέδειξαν την πολλαπλή ταυτότητα των μαθητών και ιδιαίτερα στοιχεία αυτής, ξεπερνώντας τα γλωσσικά εμπόδια. Αφήνοντας τη σφραγίδα τους για ένα συμπεριληπτικό, όμορφο σχολικό περιβάλλον, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τους μαθητές ξεκίνησαν την διακόσμηση του προαύλιου χώρου του σχολείου με γκράφιτι, τα οποία εμπεριέχουν μηνύματα για ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους και τα οποία θα μεταφραστούν και σε άλλες γλώσσες.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.