30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Το 30ο Γυμνάσιο εν δράσει»

Το 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Ξανθής Αλμπανάκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου με τίτλο «Το 30ο Γυμνάσιο εν δράσει» αναπτύχθηκε με κεντρικό άξονα τη διαχείριση του σχολείου και του σχολικού πολιτισμού, θέτοντας τους ακόλουθους  ειδικούς στόχους:

– την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων με στόχο αφενός την αποφυγή, γκετοποίησης ομάδων μαθητών και αφετέρου την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των γονέων προσφύγων προς το σχολείο

-τη συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινότητα

-τον ενεργητικότερο ρόλο του σχολείου στην κοινωνική συμπερίληψη των γονέων.

Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε διάφορα μαθήματα με πολύπλευρα οφέλη. Για παράδειγμα, κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων-ζωγραφιών μεταξύ των μαθητών βελτιώθηκε η γλωσσική επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους. Στη δραστηριότητα «Νοσταλγώ την πατρίδα», οι μαθητές συνεργάστηκαν και είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μέσα από διαφορετικές πολιτισμικές πτυχές, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Η συγκέντρωση και καταγραφή τραγουδιών από τις ιδιαίτερες πατρίδες των παιδιών και η προσπάθεια απόδοσης του νοήματος τους στα ελληνικά είχε καθολική συμμετοχή και ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στους μαθητές, οι οποίοι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν ένα ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνίας.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.