5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας: Ανέλιξη του σχολικού κλίματος και εξωστρέφεια

Το 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη των επιμορφώτριων Αρχοντούλας Μαντζαρίδου και Κατερίνας Μπαζίγου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου αναπτύχθηκε με κεντρικό άξονα την εξέλιξη του σχολικού κλίματος και την καλλιέργεια εξωστρέφειας με στόχους:

– τον αναστοχασμό και τη μετατόπιση της διδακτικής πρακτικής στην κατεύθυνση της συμπερίληψης

– τις πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσα σε γονείς και μαθητές/τριες γηγενείς και πρόσφυγες

-την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του σχολείου και τον αποχαρακτηρισμό του από την τοπική κοινωνία ως «σχολείο προσφύγων»

Όλοι οι διδάσκοντες του σχολείου συμμετείχαν σε εργαστηριακού χαρακτήρα επιμόρφωση, όπου υλοποίησαν μια σειρά τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η δραστηριότητα «το δέντρο του blob» εφαρμόστηκε και στα 15 τμήματα του σχολείου με στόχο να διαπιστωθεί η στάση των μαθητών/τριών προς το σχολείο του. Από τη δραστηριότητα προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως ότι οι πρόσφυγες μαθητές/τριες φάνηκε να σχετίζονται θετικά με το σχολείο μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και συνεργασίας και ότι οι έλληνες μαθητές/τριες,  ιδιαίτερα υψηλών σχολικών επιδόσεων, φάνηκε να διακατέχονται από άγχος και αρνητικά συναισθήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου πραγματοποίησε δράσεις με σκοπό την προώθηση της συμπερίληψης. Ενδεικτικά, αναφέρεται η επιστολή που συνέταξαν και απηύθυναν στον Διευθυντή ΔΔΕ Εύβοιας  αναφορικά με  τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους από το camp της Ριτσώνας, τους οποίους έχουν να δουν από τον Μάρτιο του 2020 λόγω της αδυναμίας τους να μεταβούν στο χώρο τους σχολείου.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.