Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» μέχρι τις 31 Oκτωβρίου 2021

Σε συνέχεια της με Α.Π. 142222/Η1/19.10.20 πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», θέτουμε υπόψη σας ότι το εν λόγω πρόγραμμα, λόγω της πανδημίας ανέστειλε για το έτος 2020-2021 τις δραστηριότητές του.
Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα σχολεία αυτά, τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και σε όσα επιπλέον το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τη δράση τους από την αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, με ευνοϊκότερες συνθήκες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 31 Οκτωβρίου 2021. Επισημαίνουμε ότι για το έτος 2021-2022 η πρόσκληση αφορά και τα Λύκεια.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση και η ανακοίνωση παράτασης.