Υποστηρίζοντας τις σχολικές κοινότητες στην πράξη!

«Για να μην  χάνουμε τον πλούτο που κάθε παιδί φέρνει μαζί του»

Tην Παρασκευή 4 Ιουνίου, 2021, πραγματοποιήθηκε webinar με θέμα την εκπαίδευση προσφύγων στο ελληνικό σχολείο στο πλαίσιο του  προγράμματος “Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία”. Με τίτλο «Υποστηρίζοντας τις σχολικές κοινότητες στην πράξη» το webinar περιελάμβανε στοχευμένες εισηγήσεις όσον αφορά το πεδίο της εκπαίδευσης προσφύγων, καθώς και παρουσιάσεις με παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν το σχολικό έτος 2019-2020 σε σχολεία του προγράμματος.

Εισηγητές του webinar ήταν οι ειδικοί επιμορφωτές του έργου Γκέλη Αρώνη, Ηρώ Ποταμούση, Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης και Άγγελος Βαλλιανάτος, με τη συμμετοχή   επιμορφωτών και επιμορφωτριών του “Σχολεία για Όλους”.

Τη συζήτηση συντόνισε ο επικεφαλής επιμορφωτής Άγγελος Βαλλιανάτος, ο οποίος παρουσίασε την πορεία του προγράμματος μέχρι τώρα, καθώς και τα επόμενα βήματα. Με στόχο «να μην χάνουμε τον πλούτο που κάθε παιδί φέρνει μαζί του», ο Άγγελος Βαλλιανάτος ανέδειξε την αναγκαιότητα του συμπεριληπτικού σχολείου και κάλεσε τους συνομιλητές να συνεισφέρουν πολύπλευρα στη συζήτηση.

Οι έμπειροι επιμορφωτές έθεσαν συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο και το πλαίσιο συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναλύθηκε σε βάθος η προσέγγιση του σχολείου ως συνόλου (whole school approach)  και τα οφέλη αυτής της μεθοδολογίας από την Γκέλη Αρώνη. O Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης παρουσίασε το εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης του δημοκρατικού πολιτισμού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας, το οποίο έχει υιοθετηθεί από το πρόγραμμα  «Σχολεία για Όλους» κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Το εργαλείο αυτό διευκολύνει τον δημοκρατικό μετασχηματισμό μιας εκπαιδευτικής μονάδας, καθώς αναδεικνύει την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τις αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του δημοκρατικού πολιτισμού. Τέλος, η Ηρώ Ποταμούση παρουσίασε αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού ενός σχεδίου δράσης, ως μεθοδολογικού εργαλείου, στο πλαίσιο του οποίου καταγράφονται οι  στόχοι, οι δράσεις, οι δραστηριότητες και οι δείκτες αξιολόγησης του δημοκρατικού πολιτισμού, καθώς επίσης επιδιώκονται μετρήσιμα αποτελέσματα εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Ορισμένοι από τους επιμορφωτές του προγράμματος,  μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους από την υλοποίηση σχεδίων δράσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020. Συγκεκριμένα, οι επιμορφώτριες Δώρα Τσιαγκάνη και Εύα Παπαχριστοπούλου παρουσίασαν  τη δημιουργία 25 πολυπολιτισμικών – πολυτροπικών αφηγήσεων παραμυθιών σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες που υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα. Η επιμορφώτρια Γιώτα Γάτση παρουσίασε την αξιοποίηση των κειμένων ταυτότητας ως πολύτιμο εργαλείο σε δραστηριότητες συμπερίληψης που εφαρμόστηκαν στο σχέδιο δράστης «Ένα σχολείο με ανοιχτά παράθυρα» στο 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης. Η Άννα Μαρία Παναγιωτίδου, ως επιμορφώτρια του Εσπερινού Γυμνασίου Κιλκίς, ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αξιοποίησε  τη μέθοδο jigsaw με στόχο  την καλλιέργεια του «εμείς» μέσα στην τάξη. Τέλος, η Αρχοντία Μαντζαρίδου  παρουσίασε  «το δέντρο του Blob»  ως ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε από το 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας με στόχο την, από κοινού με τους μαθητές, διερεύνηση  των δυνατοτήτων συμπερίληψης του σχολείου.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο αναστοχασμό πάνω στη χρονιά που πέρασε και τη σχολική χρονιά που έρχεται, με την ομάδα του «Σχολεία για Όλους» να εκφράζει την ανυπομονησία της να αρχίσει η συνεργασία με τα νέα σχολεία.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Γυμνασίων και Λυκείων στο έργο έχει παραταθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Διαφαίνεται να υπάρχει θερμό ενδιαφέρον, και αναμένεται πολλά νέα σχολεία να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους και να συμπεριληφθούν στο δίκτυο του  «Σχολεία για Όλους» .

Το κοινό που παρακολούθησε το webinar αποτελούνταν  κυρίως από επαγγελματίες της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία έρθουν σε επαφή ή να ενισχύσουν τη γνώση τους σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης προσφύγων. Οι συμμετέχοντες έδωσαν ιδιαίτερα θετική ανατροφοδότηση μέσω του chat και της φόρμας που συμπλήρωσαν στο τέλος της εκδήλωσης, καθώς επίσης πρότειναν θεματικές που τους αφορούν για μελλοντικές αντίστοιχες επιμορφώσεις.

Η μαγνητοσκοπημένη διαδικτυακή συζήτηση, διάρκειας 90 λεπτών, είναι διαθέσιμη στο youtube κανάλι του EWC.