Αναφορά στο Σχολεία Για Όλους στο Διεθνές Συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)

Τρία σχολεία του δικτύου του Σχολεία για Όλους παρουσίασε η Claudia Koehler, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Farafina, ως παραδείγματα καλών πρακτικών σε σχέση με την ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση προσφύγων κατά τη διάρκεια του εν λόγω συνεδρίου. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 2021, στο Παρίσι με τίτλο “Προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ένταξη των προσφύγων και των νεοεισερχόμενων μαθητών: Αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές”.

Παρουσιάστηκε η συγκριτική έρευνα των Claudia Koehler, Nektaria Palaiologou, Ottavia Brussino με τίτλο: Mapping, scaling up and institutionalising effective practices for the integration of refugee students. Η συγκριτική έρευνα παρουσιάζει περιπτώσεις   καλών πρακτικών όσον αφορά την ολιστική προσέγγιση στο πεδίο της συμπερίληψης των προσφύγων σε Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τρία από τα σχολεία του δικτύου μας – το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα, το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς- παρουσιάζονται ως παραδείγματα καλών πρακτικών συμπερίληψης προσφύγων, όπως και χαρτογράφησης, εντατικοποίησης  και θεσμοθέτησης  αποτελεσματικών πρακτικών για το εν λόγω ζήτημα. 

Είναι πάντα θετικό όταν το έργο που γίνεται στο πεδίο βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την έρευνα και είμαστε περήφανοι για το έργο των σχολείων μας! 

Επισυνάπτονται τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών/τριών του συνεδρίου.