Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών

Αναζητούμε έμπειρους επιμορφωτές και επιμορφώτριες για να υποστηρίξουν τους διευθυντές/τις διευθύντριες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς τους, στην ενίσχυση του συμπεριληπτικού σχολικού πολιτισμού.

Το μητρώο επιμορφωτών έχει ήδη 36 μέλη. Με την παρούσα πρόσκληση αναζητάμε δύο επιπλέον μέλη στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου (ένα για την Λέσβο και ένα για την Σάμο), προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες του έργου.

Επισυνάπεται η αναλυτική πρόσκληση.