Δύο Ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη – το δίκτυό μας μεγαλώνει!

Δύο επιπλέον Ακαδημίες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα τριήμερα, 19, 20,& 21 και 26, 27& 28 Νοεμβρίου 2021.

22 Γυμνάσια και Λύκεια από την Καβάλα, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, την Ηγουμενίτσα, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Λάρισα, τη Μυτιλήνη, τη Βέροια, τη Σάμο και την Κατερίνη συμμετείχαν επιτυχώς στις δύο Ακαδημίες και εμείς τους καλωσορίζουμε και επίσημα ι στο έργο ‘Σχολεία Για Όλους’,  ως ενεργά μέλη του σχολικού δικτύου για  το σχολικο έτος 2021-2022. 

Τα 22 νέα σχολεία εντάχθηκαν στο σχολικό δίκτυο του ΄’Σχολεία για Όλους’ και ξεκινήσαμε δυναμικά τη συνεργασία μας, συμμετέχοντας ενεργά στην τριήμερη επιμόρφωση μέσω των εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια, οι επιμορφωτές/τριες ξεκινούν τις υποστηρικτικές επισκέψεις και επιμορφώσεις στα σχολεία έτσι ώστε  κάθε σχολείο να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης με στόχο τη συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στο σχολείο. Το κάθε σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιά, κατά την οποία σχολεία, επιμορφωτές και η όλη ομάδα του ‘Σχολεία Για Όλους’ θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία.

Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να υποστηρίξουμε μια δημιουργική σχολική χρονιά για τα νέα σχολεία του δικτύου μας για ένα συμπεριληπτικό, δημοκρατικό σχολείο!