3ο Λύκειο Καβάλας

Το σχολειό λειτούργησε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 1936 στην οδό Σκρα 11 (συνοικία του Αγίου Ιωάννη ) ως εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων με 395 μαθήτριες.

Κατά την περίοδο 1940-1945 (Βουλγαρική κατοχή) η λειτουργία του διακόπτεται. Δεν υπάρχουν αρχεία αυτής της περιόδου.

Επαναλειτουργεί το σχολικό έτος 1945-1946.

Το σχολικό έτος 1970-1971 ως εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων έφθασε να αριθμεί 1446 μαθήτριες.

Το σχολικό έτος 1974-1975 γίνεται τριτάξιο A’ Λύκειο Θηλέων με 790 μαθήτριες και συστεγάζεται με το Α’ Γυμνάσιο θηλέων .

Το σχολικό έτος 1979-1980 γίνεται μικτό με την ονομασία 3ο Λύκειο Καβάλας.

Το σχολικό έτος 1999-2000 μετακομίζει σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιμετρική οδό της Καβάλας (τέρμα Ποταμουδίων , Αμισού 31), όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Συστεγάζεται με το 4ο ΕΠΑΛ Καβάλας.

Το 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας διαθέτει 14 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα προβολών, αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και βοηθητικούς χώρους.

Αμισού 31, Τ.Κ.: 65403, τηλ: 2510230796

Επικοινωνία: 3lykkava@sch.gr

Iστοσελίδα