Ο Άγγελος Βαλλιανάτος ομιλητής σε webinar του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε ένα ανοιχτό webinar παρουσίασης του Teacher Reflection Tool developed based on the Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) (Εργαλείο ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών, βασισμένο στο Πλαίσιο Αναφοράς των Δεξιοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού), στις 17 Φεβρουαρίου 2022. Ο επικεφαλής επιμορφωτής του Σχολεία Για Όλους, Άγγελος Βαλλιανάτος, ήταν ανάμεσα στους ομιλητές, παρουσιάζοντας την λειτουργία του εργαλείου που αφορά την πρόληψη της βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάνω από 400 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη.

Η παρουσίαση και το βιντεοσκοπημένο webinar είναι διαθέσιμα εδώ.