Καλές πρακτικές από το ΓΕΛ Σερβίων

Δημιουργία ενός τραγουδιού αφιερωμένο σε όλα τα προσφυγόπουλα του σχολείου… και όλου του κόσμου… και διοργάνωση διαδικτυακής επιμόρφωσης- webinar Προφορικής Ιστορίας για την καταγραφή και την αξιοποίηση των προσφυγικών ιστοριών σύγχρονων προσφύγων και Ελλήνων απογόνων προσφύγων μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή.

Ακούστε το τραγούδι με τίτλο “Δεν ξεχνάω” στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Παρακάτω στιγμιότυπο από το webinar προφορικής ιστορίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022.