“Οι πατρίδες της ζωής μας” από το 1ο ΓΕΛ Κιλκίς

Στο πλαίσιο του έργου, το Μάρτιο οι μαθητές του Α1 και Α4 με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Σαββίδου Ε. και Ευθυμιάδου Ε. προχώρησαν στην δημιουργία παγκόσμιου χάρτη στον οποίο έδειχναν τις πατρίδες της ζωής τους.

Οι μαθητές επίσης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα από την συμμετοχή τους στο Σχολεία Για Όλους. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι βίωσαν έντονα συναισθήματα και έμαθαν από τις δράσεις του προγράμματος. Κατανόησαν την αξία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά για τη δράση στην ιστοσελίδα του σχολείου στο άρθρο “Οι πατρίδες της ζωής μας“.