Συμμετοχή στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών για την Εκπαίδευση και την Ποικιλομορφία

Η εθνική συντονίστρια του έργου, Δώρα Κατσαμώρη, συμμετείχε ως ομιλήτρια στην διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενεργούς Κοινωνίας των Πολιτών για την Εκπαίδευση και την Ποικιλομορφία (ΕΝΑCTED).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022 υπό τη διοργάνωση του φορέα Stimmuli for Social Change.

To πρόγραμμα της εκδήλωσης παρακάτω.