Ιστορίες πολέμου και ειρήνης Ελλήνων και Κούρδων προσφύγων από το 1ο Λύκειο Δράμας

Η δράση που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Λύκειο Δράμας αφορά σε ιστορίες πολέμου και ειρήνης Ελλήνων και Κούρδων προσφύγων, όπως τις εξιστορούν οι ίδιοι ή όπως τις κατέγραψαν από συγγενικά τους πρόσωπα. Συνολικά συνεργάστηκαν 5 μαθητές της Α’ Λυκείου και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, οι 4 από αυτούς. Το θέμα δεν είχε συγκεκριμένο πλαίσιο, με σκοπό ο εκάστοτε μαθητής να εκφραστεί ελεύθερα και να παρουσιάσει τις πτυχές που θεωρούσε ο/η ίδιος/-α ως αξιομνημόνευτες και πιο αξιόλογες. Η δράση στόχευε στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, στη συμπερίληψη των μαθητών προσφύγων και στην ελεύθερη έκφραση τους μέσα από δικές τους ιστορίες ή από τις ιστορίες αγαπημένων τους προσώπων.


Υπεύθυνες καθηγήτριες της δράσης: Βαλασιάδου Σοφία και Κωνσταντελλιά Μυρτώ