Συνέδριο Σχολεία Για Όλους στις 20 Ιουνίου 2022 και Webinar στις 21 Ιουνίου 2022


Παρουσίαση νέου εργαλείου για τη συμπερίληψη προσφύγων | Συνέργειες για συμπεριληπτική εκπαίδευση | Επόμενα βήματα
τη Δευτέρα 15.30 – 20.30 | στο Μαράσλειο Διδασκαλείο σε live streaming
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland και η ομάδα του έργου Σχολεία Για Όλους έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο ετήσιο Συνέδριο του έργου μας, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, και στη διαδικτυακή επιμόρφωση την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022.

Από το 2019, στο πλαίσιο του έργου ‘Σχολεία Για Όλους’, το EWC συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία σχολικού περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη των μαθητών προσφύγων. Με βάση την τεχνογνωσία, τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν από την υλοποίηση του έργου αναπτύξαμε το εγχειρίδιο «Μέθοδοι και υποστηρικτικές τεχνικές για την ένταξη των προσφύγων στις σχολικές κοινότητες». Η έκδοση είναι ένας πρακτικός οδηγός, ο οποίος περιέχει ιδέες και δραστηριότητες που αποκτήθηκαν στο πεδίο, κατά την πορεία του έργου «Σχολεία Για Όλους», σε θέματα που αφορούν στη δημοκρατική εκπαίδευση, τη συμπερίληψη παιδιών προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Συνέδριο απευθύνεται στα σχολεία του δικτύου μας, τοπικές αρχές και εκπροσώπους της κοινότητας, καθώς και επαγγελματίες στο πεδίο της συμπερίληψης μαθητών προσφύγων.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • την πρώτη δημόσια παρουσίαση του Εγχειριδίου
  • παρουσίαση καλών πρακτικών και παρουσιάσεις από εκπαιδευτικούς και μαθητές 
  • μια συζήτηση αναφορικά με την αξιοποίηση των εμπειριών του έργου πέραν των ελληνικών συνόρων 
  • παρουσίαση του επόμενου κύκλου του έργου

Η διαδικτυακή επιμόρφωση στις 21 Ιουνίου για τις μεθόδους και τεχνικές υποστήριξης της σχολικής κοινότητας για τη συμπερίληψη προσφύγων απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ενεργούς επαγγελματίες στο πεδίο της συμπερίληψης προσφύγων.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κυρίως στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά και αντίστροφα.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Πληροφορίες εκδηλώσεων

Δευτέρα 20 Ιουνίου, 2022, 15.30 – 20.30 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (Μαρασλή 4, Αθήνα). Απαραίτητη η δήλωσης συμμετοχής στο  συνέδριο εδώ, μέχρι 15.6.

Διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω zoom εδώ και στη σελίδα μας στο fb

Διαθέσιμο parking στο χώρο του κτιρίου, είσοδος επί της οδού Μαρασλή.

Τρίτη 21 Ιουνίου, 2022, 18:00-21.00: Μέθοδοι και τεχνικές υποστήριξης της σχολικής κοινότητας για τη συμπερίληψη προσφύγων

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. FB event.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε συνεργασία με το Learn Inn του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To αναλυτικό πρόγραμμα παρακάτω.