Παράταση υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σχολείων στο έργο για το σχολικό έτος 2022-23 μέχρι τις 12.12


Για το σχολικό έτος 2022-23, το έργο “Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία”  επεκτείνει τη δραστηριότητά του έως τον Απρίλιο του 2023, δημιουργώντας 4 τοπικά δίκτυα σχολείων στα οποία καλούνται να συμμετέχουν σχολεία που έχουν συνεργαστεί με το πρόγραμμα, καθώς και νέα σχολεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ και Γ’ Αθήνας και Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, στα οποία να προβλέπεται η λειτουργία Τάξης Υποδοχής κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Σκοπός της δημιουργίας των δικτύων είναι να συνδέσει τα σχολεία μεταξύ τους στο πλαίσιο διεξαγωγής κοινής επιμόρφωσης και συγκεκριμένων δράσεων για την ενίσχυση της συμπερίληψης παιδιών προσφύγων εντός της σχολικής κοινότητας.

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 12η Δεκεμβρίου 2022.

Το λεπτομερές κείμενο της πρόσκλησης παρακάτω: