ΕΠΑΛ Βασιλικών

Το ΕΠΑΛ Βασιλικών βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με μαθητές (300 στον αριθμό) που μεταφέρονται στην περιοχή του σχολείου από άλλες περιοχές. Το σχολείο αντιμετωπίζει χωροταξικά ζητήματα καθώς η κτηριακή υποδομή δεν υποστηρίζει αυτόν τον αριθμό μαθητών. Στο ΕΠΑΛ λειτουργούν 4 τομείς ειδικοτήτων: Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας και Υγείας-Νοσηλευτικής.

Επικοινωνία: email: epal-vasil@sch.gr, Iστοσελίδα, Θέρμη 570 06, Τηλ.: 2396 024027,