Συνεργασία με την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

To έργο Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία και το εγχειρίδιο “31 Βασικές Δραστηριότητες” εντάχθηκαν στην εργαλειοθήκη VET toolkit for tackling early leaving.

Η εργαλειοθήκη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) αποτελεί πηγή υποστήριξης των φορέων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περισσότερα για αυτή τη σημαντική συνεργασία εδώ.