Παράταση του έργου Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία έως τον Ιανουάριο 2024

Το έργο Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία θα παραταθεί έως τον Ιανουάριο 2024. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αφορούν ένα νέο κύκλο δραστηριότητας για πρώτη φορά σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αφορούν σε ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης θα πραγματοποιηθούν α) Ακαδημίες και σχολικές επιμορφώσεις σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, β) σχολικές επιμορφώσεις σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, γ) διαδικτυακές επιμορφώσεις σχετικά με το εγχειρίδιο “31 Βασικές Δραστηριότητες” και δ) μία διημερίδα/ συνάντηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ  επαγγελματιών σε θέματα εκπαίδευσης και συμπερίληψης, με σκοπό τη διαβούλευση επί των αποτελεσμάτων του έργου και σχετικών προτάσεων με στόχο τη διασφάλιση μίας συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής.