Το “Σχολεία Για Όλους” σε αριθμούς

Λίγο πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος του έργου “Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία”, δείτε τι έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα σε ένα κατατοπιστικό γράφημα.