Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία»

Για τη σχολική χρονιά 2023-24, το πρόγραμμα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με σχολεία που έχουν στο μαθητικό δυναμικό τους παιδιά με προσφυγική εμπειρία. Η αναλυτική πρόσκληση παρακάτω. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25 Σεπτεμβρίου 2023.