1η Ακαδημία για το σχολικό έτος 2023-2024

Πραγματοποιήθηκε η 1η Ακαδημία στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 9 σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιφερειών Α’ Πειραιά και Γ’ Αθήνας.

Η διήμερη Ακαδημία αφορούσε στην επιμόρφωση τριμελών ομάδων-εκπροσώπων της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Με βιωματικές δραστηριότητες, διάλογο, παρουσιάσεις και εργασία σε υποομάδες, τα άτομα που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο Σχολεία Για Όλους και του σκοπούς και τις δυνατότητες αξιοποίησής του. Συζήτησαν και αναστοχάστηκαν τις προκλήσεις και τις εξατομικευμένες ανάγκες των σχολείων τους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Τέλος, ήρθαν σε επαφή και εργάστηκαν σε δύο δραστηριότητες του Εγχειριδίου «31 Βασικές Δραστηριότητες» ως υποθέσεις εργασίας, τις οποίες θα υλοποιήσουν μέσα στις σχολικές τους κοινότητες.

Με χαρά και ενθουσιασμό υποδεχτήκαμε και επίσημα τα νέα μέλη του δικτύου μας!Τα σχολεία θα υποστηριχθούν για τους επόμενους μήνες από τις επιμορφώτριες τους έργου στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης τους.

Η επιμόρφωση φιλοξενήθηκε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου.