1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας

Επικοινωνία: Κανάρη 17 & Βάρναλη 27, Ν. Μηχανιώνα, Τ.Κ. : 57004, email: mail@1dim-n-michan.thess.sch.gr, Ιστοσελίδα