123ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Επικοινωνία: Αμφικράτους 6, Άγιος Αρτέμιος, τ.κ. 11631, Αθήνα, τηλ.: 210 7518298, email: 123dimat@sch.gr, Ιστοσελίδα