150ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Το σχολείο μας, είναι 6/θέσιο και ο αριθμός των μαθητών είναι 130. Λειτουργούν 6 πρωινά τμήματα, 3 τμήματα Ολοήμερου και 2  Τμήματα Υποδοχής. Από κτιριακής άποψης το σχολείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση μιας και έχει κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία και διαθέτει ειδικές αίθουσες (π.χ αίθουσα Μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης, εργαστήρια φυσικής – χημείας), αίθουσες δραστηριοτήτων (π.χ θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων), αίθουσα εστιατορίου (για το Ολοήμερο σχολείο). Διαθέτει επίσης συστήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

Επικοινωνία: Κοδριγκτώνος 26 – Είσοδος από τον πεζόδρομο Πελλήνης, τ.κ. 11251, τηλ.: 210 8812571, email: mail@150dim-athin.att.sch.gr, Ιστοσελίδα