165 Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Επικοινωνία: Κύπρου 43, Αθήνα 112 53, τηλ.: 21 0864 0806, email: 165dimath@sch.gr