36ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία: Αγίας Σοφίας 66, τηλ.: 2310275695, email: mail@36dim-thess.thess.sch.gr, Iστοσελίδα