52ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Επικοινωνία: Λιοσίων & Στενιμάχου, Αθήνα, Τ.Κ. 10445, τηλ.: 21 0832 8326, Ιστοσελίδα