61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κέντρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης.

Επικοινωνία: Αρχαιοτήτων 3, τ.κ. 54632, email:  mail@61dim-thess.thess.sch.gr, Ιστοσελίδα