Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2023-2024

Ολοκληρώθηκαν οι ακαδημίες για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο υποδοχής των νέων σχολείων του δικτύου μας! Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5 διήμερες ακαδημίες με τη συμμετοχή 46 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των ακαδημιών, επιμορφώθηκαν 132 εκπαιδευτικοί ανάμεσα τους διευθυντές/ριες και εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας ενεργοί στο πεδίο της εκπαίδευσης προσφύγων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργασία σε ομάδες, συζήτηση και παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο “Σχολεία Για Όλους”, καθώς επίσης να αναστοχαστούν αναφορικά με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσον αφορά τη συμπερίληψη μαθητών/ριών με προσφυγική εμπειρία. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες ήρθαν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις μεθόδους του έργου “Σχολεία Για Όλους”, καθώς και το εγχειρίδιο “31 βασικές δραστηριότητες”. Με την υποστήριξη των επιμορφωτών/ριών του έργου, κατανόησαν καλύτερα τη δομή του εγχειριδίου και εργάστηκαν πάνω σε μία από τις δραστηριότητές του, την οποία στη συνέχεια θα κληθούν να υλοποιήσουν στο σχολείο τους. Μέσα από την εργασία στην ομάδα και σε συνεργασία με τους επιμορφωτές/ριες δημιούργησαν ένα προσχέδιο του σχεδίου δράσης, το οποίο θα εφαρμοστεί μέσα στη τρέχουσα σχολική χρονιά συμπεριλαμβανομένου δραστηριοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε σχολείου και συμβάλλουν στην προώθηση της συμπερίληψης και της ίσης συμμετοχής όλων των μαθητών/ριών. Όλοι οι επιμορφωτές/ριες του έργου “Σχολεία Για Όλους'” θα υποστηρίζουν σταθερά μέσα στη σχολική χρονιά τα σχολεία, ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για όλους!

Με μεγάλο ενθουσιασμό καλωσορίζουμε λοιπόν τα νέα μέλη του δικτύου μας!

Ευχαριστούμε πολύ το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 150ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης για τη φιλοξενία των ακαδημιών του έργου μας.