Το παρόν και το μέλλον της συμπερίληψης παιδιών με προσφυγική εμπειρία στην Ελληνική εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, ως φορέας υλοποίησης του έργου «Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» διοργάνωσε διαβούλευση και στη συνέχεια διαδικτυακή αναστοχαστική συζήτηση με θέμα: «το παρόν και το μέλλον της συμπερίληψης παιδιών με προσφυγική εμπειρία στην Ελληνική εκπαίδευση».

Στις 3 Νοεμβρίου του 2023, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «το παρόν και το μέλλον της συμπερίληψης παιδιών με προσφυγική εμπειρία στην Ελληνική εκπαίδευση». 

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να προάγουμε και να καλλιεργήσουμε ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε έμπειρους/ες επαγγελματίες που είναι ενεργοί/ές στο πεδίο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών με προσφυγική εμπειρία. Κατά την διάρκεια της συζήτησης, εστιάσαμε στις ανάγκες που διαμορφώνονται και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πεδίο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, συζητήσαμε πιθανά επόμενα βήματα και προτάσεις διαμόρφωσης χάραξης πολιτικής στο εν λόγω πεδίο, εστιάζοντας στη διερεύνηση δυνατοτήτων για συνεργασίες με σκοπό την Δημοκρατική εκπαίδευση και τη συμπερίληψη των παιδιών με προσφυγική εμπειρία στο ελληνικό σχολείο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διαβούλευσης της 3ης Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland και το έργο «Σχολεία Για Όλους» προσκάλεσαν εκ νέου τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε μία αναστοχαστική διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2023, μέσω της πλατφόρμας zoom. Εκεί, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω στα συμπεράσματα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που είχε προηγηθεί και παράλληλα διερεύνησαν τις δυνατότητες που υπάρχουν για πιθανές συνέργειες ανάμεσα στους φορείς. 

Οι εν λόγω συζητήσεις αποτέλεσαν το έναυσμα διερεύνησης μίας κοινής συνεργασίας ανάμεσα σε επαγγελματίες και φορείς ενεργούς στο πεδίο της συμπερίληψης παιδιών με προσφυγική εμπειρία, ευελπιστώντας σε πιο ουσιαστικές μελλοντικές συμπράξεις!