«31 Βασικές Δραστηριότητες»: χρήση, δυνατότητες και παραδείγματα (μέρος 4ο)

Διαδικτυακή επιμόρφωση για το εγχειρίδιο «31 Βασικές Δραστηριότητες» του έργου «Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία»
«Αφουγκραζόμαστε τις φωνές των παιδιών»

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το τέταρτο μέρος της διαδικτυακής επιμόρφωσης για την πρακτική εφαρμογή και χρήση του εγχειριδίου «31 Βασικές Δραστηριότητες», με εισηγητές/τριες την Γκέλη Αρώνη, τον Άγγελο Βαλλιανάτο, τον Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη και την Ηρώ Ποταμούση.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης,είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις δυνατότητες του εγχειριδίου και να συμμετέχουν σε μια άσκηση ενεργητικής ακρόασης, στην οποία κλήθηκαν να αναπτύξουν επιχειρήματα και αντ-επιχειρήματα σε ζητήματα που διεγείρουν έντονα συναισθήματα και προκαλούν διάσταση απόψεων. Απώτερος στόχος της εν λόγω θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης αποτελεί η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τις βασικές δραστηριότητες στη σχολική τους τάξη, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες του εκάστοστε μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Το εγχειρίδιο «31 Βασικές Δραστηριότητες» συντάχθηκε ως ένα πρακτικό βοήθημα με στόχο να εξοπλίσει τις σχολικές κοινότητες της Ευρώπης με τα απαραίτητα εργαλεία, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια ενός συμπεριληπτικού και φιλόξενου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους/ις πρόσφυγες μαθητές/ριες. 

Η σειρά επιμορφώσεων για την πρακτική εφαρμογή και χρήση του εγχειριδίου «31 Βασικές Δραστηριότητες», αφορά άμεσα εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, και ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλους/ες τους/ις εκπαιδευτικούς και τους/ις επαγγελματίες του πεδίου για την εκπαίδευση μαθητών/ριών προσφύγων. 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε από την ομάδα των επικεφαλής επιμορφωτών, Άγγελο Βαλλιανάτο, Γκέλη Αρώνη, Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη και Ηρώ Ποταμούση, με τη σημαντική συμβολή της ομάδας των επιμορφωτών του έργου που εργάζονται στο πεδίο, και επιμελήθηκε από την ομάδα του EWC.