132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Το 132ο δημοτικό σχολείο Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν μαθητές και μαθήτριες μεταναστευτικής καταγωγής σε ποσοστό περίπου 80%. Σήμερα φοιτούν στο σχολείο παιδιά από 23 διαφορετικές εθνότητες.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε συνεργασία με τους γονείς από το σχολικό έτος 1999-2000 ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και εφάρμοσαν προγράμματα με στόχο την ομαλή ένταξη και την αρμονική συνύπαρξη όλων των παιδιών, Ελλήνων και αλλοδαπών. Πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές συνεχίζονται μέχρι σήμερα, κάποιες άλλες αναπροσαρμόστηκαν ή προστέθηκαν και καινούριες ανάλογα πάντα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας αλλά και τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που γεννά το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στο σχολείο στηρίζονται στην βασική μας θέση ότι η πολυπολιτισμικότητα που εμφανίζεται στη σχολική μας κοινότητα είναι πλούτος και αποτελεί ευκαιρία για την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των παιδιών, ντόπιων και μεταναστών.
Οι σημαντικότερες δράσεις του σχολείου από το ξεκίνημά τους αφορούσαν στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών, στην παράλληλη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στους γονείς τους, στην εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Αγωγή Υγείας), τη διεύρυνση του περιεχομένου των σχολικών εκδηλώσεων (εθνικές γιορτές, επετειακές εκδηλώσεις) στην εκπαίδευση των παιδιών στις αξίες της ειρήνης, της ισότητας, της ελευθερίας κλπ. Επίσης αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας, της καταγωγής, της κουλτούρας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων των παιδιών.

Σήμερα το σχολείο συνεχίζει τη λειτουργία του με βάση τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που έχει υιοθετήσει διευρύνοντας μάλιστα το ρόλο του και επεκτείνοντας τις δράσεις στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που γεννά η κρίση.

Επικοινωνία: Ταϋγέτου 60, Αθήνα, τ.κ. 112 55, τηλ.: 2102022602, email: mail@132dim-athin.att.sch.gr, ιστοσελίδα