Το έργο «Σχολεία για Όλους» ταξίδεψε στη Μυτιλήνη! Συμμετοχή στη διημερίδα για την εκπαίδευση προσφύγων της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η ομάδα του έργου «Σχολεία για όλους» συμμετείχε στη διημερίδα που διοργάνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού & Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Εκπαίδευση Προσφύγων: Επένδυση στον άνθρωπο, επένδυση στο μέλλον» σχεδιάζοντας και υλοποιώντας επιμορφωτικές και βιωματικές δράσεις για εκπαιδευτικούς.

Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στις επιμορφωτικές και βιωματικές δράσεις που προσέφερε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 στη Μυτιλήνη κατά τη διάρκεια της διημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφύγων: Επένδυση στον άνθρωπο, επένδυση στο μέλλον». Διευθυντές/τριες, εκπαιδευτικοί σχολείων του νησιού, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ, Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, καθώς και μέλη φορέων που δραστηριοποιούνται  στο πεδίο της εκπαίδευσης παιδιών με προσφυγική εμπειρία, ήρθαν σε επαφή με την εκπαιδευτική προσέγγιση του έργου «Σχολεία για Όλους». Μέσα από δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, εργασία σε ομάδες, συζήτηση, αλλά και μέσα από την εμπειρία των επιμορφωτών/τριών του προγράμματος που έχουν υποστηρίξει σχολεία της Σάμου και της Λέσβου οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μεθοδολογία του έργου “Σχολεία Για Όλους”, καθώς και το εγχειρίδιο «31 Βασικές Δραστηριότητες», το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις προκλήσεις που δημιουργούνται κατά την είσοδο παιδιών με προσφυγική εμπειρία στο ελληνικό σχολείο, καθώς επίσης να αναστοχαστούν γύρω από καλές πρακτικές και μεθόδους σύμφωνα με την προσωπική τους εμπειρία. 

Στη διημερίδα συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., φορείς του νησιού και στελέχη της εκπαίδευσης και εκπρόσωποι οργανώσεων και διεθνών οργανισμών που αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.