Καλές Πρακτικές: ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποδοχή των παιδιών προσφύγων στις τάξεις, τα σχολεία και τις κοινότητες

Το έργο «Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» παρουσιάζει το εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές».

Ένα πρακτικό βοήθημα που αποτελεί Παράρτημα του Εγχειριδίου: 31 Βασικές Δραστηριότητες και περιλαμβάνει «καλές πρακτικές», δηλαδή δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ‘Σχολεία Για Όλους’ στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης τους.

ένα πολύτιμο εργαλείο στο πεδίο της  συμπερίληψης στο πλαίσιο της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. 

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά εδώ: